shadowl.jpg
shadowr.jpg

ATEX


Veilig werken in iedere ATEX zoneundefined

De ATEX 137 richtlijn eist van werkgevers maatregelen om ontstekingsbronnen in een explosiegevaarlijke werkomgeving weg te nemen en een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Deze richtlijn is opgenomen in de ARBO-wet- en regelgeving. Onderdeel van ATEX 137 is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones waarbij er rekening gehouden dient te worden met alle mogelijke werkomstandigheden en omgevingscondities. Als ook de werkkleding beoordeeld wordt als een potentiële ontstekingsbron is de werkgever verplicht om elektrostatische dissipatieve beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. De mate waarin kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen dissipatief dienen te zijn is afhankelijk van de gedefinieerde zone, de diverse explosiegroepen en de minimale ontstekingsenergie van de explosieve gas-, dampmengsels en stofwolken.

Tot voor kort werd voor gebruik in een ATEX omgeving het voldoende geacht dat beschermende kleding voldeed aan                 EN 1149-5. Vanaf 2013 werd er echter vanuit CEN/CENELEC gewerkt aan een SUCAM document (Selection, Use, Care and Maintenance) van pbm's voor het voorkomen van elektrostatische risico's in gevaarlijke gebieden (explosiegevaar). Deze SUCAM behandelt alle typen persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor beschermende kleding blijkt enkel EN 1149-5 in sommige gevallen onvoldoende te zijn. Kleding moet daarnaast ook vlamwerend zijn en, indien er niet-antistatische componenten aan de kleding is aangebracht, mogen deze, afhankelijk van de zone en explosiegroep, bepaalde afmetingen niet overschrijden.

Inmiddels is dit SUCAM document omgezet in een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR-CEN-CLC/TR 16832, mei 2015).    Manderley kiest ervoor om bij de ontwikkeling van specifieke ATEX kleding volledig rekening te houden met de inhoud van deze praktijkrichtlijn.

PRESTIGE OPTI-NORM

Het werken in explosie gevaarlijke omgevingen brengt in veel gevallen ook andere risico’s met zich mee waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. PRESTIGE OPTI-NORM is ons multi-norm concept met diverse artikelen die volledig voldoen aan de geldende weten regelgeving (EU richtlijn 89/686/EG). Voldoet aan EN 13688, EN1149-5, EN-ISO 20471, EN-ISO 11611, EN-ISO 11612, IEC 61482-2, EN 13034. Aangevuld met de EN 343 voor wat betreft outdoor artikelen. PRESTIGE OPTI-NORM ATEX Onze oplossing voor alle ATEX zones is de PRESTIGE OPTI-NORM ATEX kleding. Dit ongeacht de explosiegroep classificatie (I, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB en IIIC) en de gedefinieerde minimale ontstekingsenergie indien groter of gelijk aan 0,016mJ.

PRESTIGE OPTI-NORM ATEX

Volledig ontwikkeld op basis van de meest recente inzichten en geschikt voor gebruik in zone 0 en 1! De anti-statische eigenschappen gaan hierbij verder dan in de EN 1149-5:2008 beschreven. Aan niet anti-statische componenten worden, in de NPR, namelijk strenge eisen gesteld die niet omschreven staan in de EN 1149-5:2008. Deze artikelen zijn duidelijk herkenbaar door een specifiek embleem en het gebruik van contrasterend garen!

Voor het werken met explosieve gas-, dampmengsels en stofwolken met een ontstekingsenergie minder dan 0,016 mJ, worden nog strengere eisen gesteld. Deze kunnen wij in overleg met de opdrachtgever in onze producten realiseren.

undefined

N.b. in de SUCAM/NPR maakt men onderscheid in de kans op elektrostatische oplading als zijnde laag of hoog en hieraan gekoppeld de noodzaak voor een bepaald type kleding.                                     Dit is bij voorbaat moeilijk te bepalen omdat dit afhankelijk is van o.a. de werkzaamheden en de bewegingen die men maakt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, Ons uitgangspunt is dan ook dat de kans als hoog bestempeld moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                               * Hier alleen indien overige risico's van toepassing zijn. 

Overige persoonlijke beschermingsmiddelen ATEX In combinatie met de door ons aangeboden kleding dienen overige persoonlijke beschermingsmiddelen ook aan de SUCAM/NPR te gaan voldoen. Samen met onze geselecteerde partners kunnen wij u een complete oplossing aanbieden. Voor de selectie van de juiste artikelen adviseren wij u graag.