shadowl.jpg
shadowr.jpg

DE PRESTIGE OPTI-NORM COLLECTIE VAN MANDERLEY WORK- & SAFETYWEAR SOLUTIONS

Klik hier voor ATEX
Klik hier voor de pagina DUOTONE
Klik hier voor informatie PON 20471
Klik hier voor informatie STRONGFORT
Klik hier voor informatie SPECIALS

DE PRESTIGE OPTI-NORM COLLECTIE Met de PRESTIGE OPTI-NORM collectie beiden wij vanuit het door ons ontwikkelde spindiagram een veiligheidscollectie die een optimale oplossing biedt voor veel voorkomende risico’s en overige relevante omstandigheden waar de drager mee geconfronteerd wordt tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden.

Niet alleen voldoet deze collectie aan veel Europese EN-(ISO) normeringen maar houdt ook rekening  met andere relevante externe omstandigheden die in verschillende vormen van intensiteit kunnen voorkomen. Bovendien hebben wij voor deze collectie uitsluitend economisch duurzame materialen met uitstekende mechanische prestaties verwerkt en zijn de artikelen standaard al voorzien van diverse functionele eigenschappen.

Daarom noemen wij deze collectie de PRESTIGE OPTI-NORM collectie.

In het spindiagram zijn zes relevante criteria genoemd die zorgdragen voor een optimale veiligheidskleding oplossing.

B.v. met betrekking tot de klimatologische omstandigheden; wind, regen, koude, warmte, relatieve vochtigheid en het thermo fysiologisch gedrag van de kleding.

 • Door de toepassing van drie configuraties retro-reflecterende materialen en fluorescerende weefsels kunnen diverse vormen van een hogere zichtbaarheid gerealiseerd worden.
 • Door het toepassen van ventilatieopeningen wordt het thermo fysiologisch gedrag verbeterd.
  Immers waterdamptransport is niet mogelijk bij een relatieve vochtigheid van 100%. Er zal dan een andere oplossing geboden moeten worden om warmte en vocht te transporteren.
 • Door producten met en zonder een thermische voering aan te beiden.
  Door een juiste keuze van de onderkleding kan bepaald worden tot welke grens van thermische weerstand nog comfortabel gewerkt kan worden. Het is immers de totale laagopbouw van alle kledingstukken die hierin bepalend is.
 • Door het toepassen van kniezakken bij de outdoor artikelen die voorzien zijn van een 2 laags PU membraan.
  Op de plaats van de kniezakken is dus sprake van een dubbele bescherming. Vooral ideaal als bij het verrichten van werkzaamheden onder extreme regenval geknield dient te worden. Ondanks dat de EN 343 voor het behalen van de hoogste klasse een waterkolom van 130 cm voorschrijft, is dit bij lange na niet voldoende als een werknemer van 90 KG knielend zijn taken verricht. Door het lichaamsgewicht is dan minimaal 10 meter waterkolom noodzakelijk. Hier houdt de EN 343 geen rekening mee.
 • Door het toepassen van diverse water- en vloeistofbarrières in de kleding ter voorkoming van het doordringen en het omhoog kruipen van water en vloeistoffen.


B.v. met betrekking tot de vervuilingsgraad.Industriële reiniging of indien een huishoudelijke bewassing

 • De gekozen materialen zijn goed te reinigen op hogere temperaturen.
  Zowel indien het noodzakelijk is om de artikelen industrieel te reinigen of indien een huishoudelijke bewassing kan volstaan. Niet goed te reinigen kleding kan een toename van een risico betekenen !  B.v. op kleding achterblijvende vetten en oliën die vlam kunnen vatten . B.v. met betrekking tot de gebruiksintensiteit en de gebruiksslijtage.
 • Wordt de drager continu aan risico’s blootgesteld of niet? Zijn de externe omstandigheden intensief of in een mindere gradatie.
  Met standaard 3 kwaliteiten kunnen wij hierop inspelen.
 • Door het aanbieden van kniezakken  al dan niet vervaardigd uit complementaire weefsels op de kleding. Door te kiezen voor de kniezakken ‘extreem’, kiest u voor kniezakken met een uitzonderlijk hoge slijtageweerstand. (EN-ISO 12947-2 ;12kPa: >400.000)
 • Door het toepassen van complementaire weefsels, o.a. ‘extreem’ op overige plaatsen wordt de economische duurzaamheid verhoogd en/of overige eigenschappen toegevoegd op die plaatsen waar het noodzakelijk is.
 • Door het gebruik van weefsels met uitsluitend  uitstekende mechanische eigenschappen.
  Inscheurweerstand, slijtageweerstand, treksterkte , pilling en krimp)
  De prestatieniveaus liggen ver boven wat de EN-ISO normeringen voorschrijven maar ook veelal boven datgeen wat nu aangeboden wordt in de markt.
 • Door het kiezen van specifieke weefsel-bindingen en grondstoffen samenstelling.
  Een satijnbinding is veelal dichter geweven dan een keperbinding. Naast minder krimp worden tevens betere mechanische eigenschappen verkregen. Dit wordt versterkt door de toevoeging van polyestervezels.
 • Door het kiezen van weefsel met specifieke constructie-mengingen.
  Bij het toepassen van een constructiemenging kan bepaald worden welke vezels aan de buitenzijde van een weefsel komen te liggen en welke vezels aan de binnenzijde. Door de synthetische vezels aan de buitenzijde te plaatsen worden o.a. de mechanische eigenschappen positief beïnvloed.


Kleding voor bedrijven in veel kleuren leverbaar


Niet een externe omstandigheid maar wel vaak wenselijk is het aanbrengen dan wel verwerken van huisstijlkenmerken op en/of in de kleding.

 • Naast vlamwerende  emblemen bieden wij zeer laagdrempelig* als ‘special’ de mogelijkheid tot het gebruik van verschillende designs in meerdere kleurencombinaties.
 • Elke gewenste PMS-kleur is ook bij deze collectie zeer laagdrempelig* mogelijk.

Tenslotte

Bij veiligheidsvraagstukken staat de veiligheid van de drager, de beschikbaarheid van het beschermende artikel, de economische duurzaamheid en een reële prijsstelling voorop. Daarnaast het in staat kunnen zijn om in te kunnen spelen op heel specifieke omstandigheden.
Dit laatste doen we.

 • Door intensief samen te werken met een beperkt aantal specialistische Europese partners.
 • Door uitsluitend te produceren in Noord-Afrika waar een Nederlandstalig management gevestigd is.
 • Door naast voorraadhouding relatieve korte doorlooptijden te kunnen garanderen.
 • Door het laagdrempelig* kunnen aanbieden van specials.
  Niet alleen als er een expressieve behoefte ingevuld dient te worden maar ook functioneel, b.v. door het kiezen van een één laag weefsel uit onze bibliotheek zodat ook tegemoet gekomen kan worden aan b.v. de IEC 61482-1-2 klasse 2 (7Ka).
 • Door het laagdrempelig* toevoegen van overige functionaliteiten.
  Zodat voldaan kan worden aan b.v. de VIAG 2010 veiligheidsinstructie voor veilig werken aan, met of nabij gas-technische installaties.
 • Door ketengericht te werken waardoor iedere partner zijn specialistische rol vervult. Dubbelfuncties en extra kosten worden vermeden waardoor de prijsstelling met vergelijkbare producten als concurrerend beschouw kan worden.

*’Specials’ zijn verkrijgbaar vanaf 50 stuks per artikel/ per order zonder toeslag. Met een toeslag vanaf  2 stuks per artikel/per order!
Dit zijn veelal artikelen die zowel expressief en/of functioneel toegesneden zijn op een specifieke klantbehoefte.
Indien u meer informatie wenst over wat deze laagdrempeligheid inhoudt, neemt u dan s.v.p. contact met ons op. Wij sturen u graag ons overzicht ‘Specials’